نوبت دهی جهت ثبت نام از دانش آموزان افغانستانی فاقد مدرک

نوبت دهی جهت ثبت نام از دانش آموزان افغانستانی فاقد مدرک

آوارگی اجباری به بالاترین حد خود رسیده است: 1 نفر از هر 113 نفر

آوارگی اجباری به بالاترین حد خود رسیده است: 1 نفر از هر 113 نفر

بیانیه کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در روز جهانی پناهنده 1395

بیانیه کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در روز جهانی پناهنده 1395

ایران، گرامیداشت روز جهانی پناهنده را برگزار می کند

ایران، گرامیداشت روز جهانی پناهنده را برگزار می کند

پناهندگان افغان در ایران از گذراندن دوره های فنی حرفه ای خوشحالند

پناهندگان افغان در ایران از گذراندن دوره های فنی حرفه ای خوشحالند

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ایران سفر کرد

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ایران سفر کرد

افراد هنری مشهور جهان به کمپین فراخوان دولت‌ها به اقدام برای پناهندگان پیوستند

افراد هنری مشهور جهان به کمپین فراخوان دولت‌ها به اقدام برای پناهندگان پیوستند

دستیار کمیسرعالی آژانس پناهندگان سازمان ملل آقای جورج اوکت-اوبو، از ایران در راستای کمک به ثبات جوامع پناهنده در کشور قدرانی کرد

دستیار کمیسرعالی آژانس پناهندگان سازمان ملل آقای جورج اوکت-اوبو، از ایران در راستای کمک به ثبات جوامع پناهنده در کشور قدرانی کرد

اقدامات موقت در انتظار تمدید بیمه سلامت

اقدامات موقت در انتظار تمدید بیمه سلامت

واکنش کمیساریا به بیانیه سران اتحادیه اروپا و دولت ترکیه، 17 اسفند 1394

واکنش کمیساریا به بیانیه سران اتحادیه اروپا و دولت ترکیه، 17 اسفند 1394

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
HLS

HLS

جلسه مقامات بلند پایه

ادامه...