مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه

مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بزرگترین مسابقه فوتبال پناهندگان ایران حمایت می کند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بزرگترین مسابقه فوتبال پناهندگان ایران حمایت می کند.

شادی و خنده برای کودکان پناهنده افغانستانی در برنامه حمایت از کودکان پناهنده

شادی و خنده برای کودکان پناهنده افغانستانی در برنامه حمایت از کودکان پناهنده

16 مدرسه جدید التاسیس در ایران به دانش آموزان افغانستانی و ایرانی خدمت رسانی می کنند

16 مدرسه جدید التاسیس در ایران به دانش آموزان افغانستانی و ایرانی خدمت رسانی می کنند

همکاری کمیساریا با بخش خصوصی و رونمایی از کتاب

همکاری کمیساریا با بخش خصوصی و رونمایی از کتاب "کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران- در غالب تصویر"

خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

پیگیری یک پرستار پناهنده برای کمک به افغانستانی ها در ایران

پیگیری یک پرستار پناهنده برای کمک به افغانستانی ها در ایران

پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهنده

پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهنده

توافق نامه آژانس پناهندگان سازمان ملل و ریلیف اینترناشنال برای کمک به پناهندگان

توافق نامه آژانس پناهندگان سازمان ملل و ریلیف اینترناشنال برای کمک به پناهندگان

بیانیه کمیسر عالی برای روز جهانی پناهنده 2017

بیانیه کمیسر عالی برای روز جهانی پناهنده 2017

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

ادامه...