اطلاعیه شماره یک طرح سرشماری اتباع افغانستانی

اطلاعیه شماره یک طرح سرشماری اتباع افغانستانی

راه اندازی کمیته افغانستانی برای افراد دارای معلولیت

راه اندازی کمیته افغانستانی برای افراد دارای معلولیت

بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران

بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران

تجدید نظر برای صلح - سخنرانی دبیر کل جدید سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترس

تجدید نظر برای صلح - سخنرانی دبیر کل جدید سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترس

نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در گفتگو با تسنیم:

نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در گفتگو با تسنیم:

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران از سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد به عنوان جدیدترین شریک راهبردی در کمک به پناهندگان افغان استقبال می کند

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران از سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد به عنوان جدیدترین شریک راهبردی در کمک به پناهندگان افغان استقبال می کند

پشتیبانی جمهوری کره از حمایت و کمک های بشر دوستانه  به دختران پناهنده افغان در ایران

پشتیبانی جمهوری کره از حمایت و کمک های بشر دوستانه به دختران پناهنده افغان در ایران

پناهندگان دیوارها را به آثار هنری تبدیل می کنند

پناهندگان دیوارها را به آثار هنری تبدیل می کنند

نوبت دهی جهت ثبت نام از دانش آموزان افغانستانی فاقد مدرک

نوبت دهی جهت ثبت نام از دانش آموزان افغانستانی فاقد مدرک

آوارگی اجباری به بالاترین حد خود رسیده است: 1 نفر از هر 113 نفر

آوارگی اجباری به بالاترین حد خود رسیده است: 1 نفر از هر 113 نفر

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
HLS

HLS

جلسه مقامات بلند پایه

ادامه...