افغانستان شناسی: پناهندگان افغان را به سرزمینشان نزدیک تر کنیم

افغانستان شناسی: پناهندگان افغان را به سرزمینشان نزدیک تر کنیم

افتتاحیه مدرسه دخترانه امام رضا در استان البرز

افتتاحیه مدرسه دخترانه امام رضا در استان البرز

دومین جلسه با  شرکای راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

دومین جلسه با شرکای راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

اطلاعیه شماره یک طرح سرشماری اتباع افغانستانی

اطلاعیه شماره یک طرح سرشماری اتباع افغانستانی

راه اندازی کمیته افغانستانی برای افراد دارای معلولیت

راه اندازی کمیته افغانستانی برای افراد دارای معلولیت

بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران

بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران

تجدید نظر برای صلح - سخنرانی دبیر کل جدید سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترس

تجدید نظر برای صلح - سخنرانی دبیر کل جدید سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترس

نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در گفتگو با تسنیم:

نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در گفتگو با تسنیم:

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران از سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد به عنوان جدیدترین شریک راهبردی در کمک به پناهندگان افغان استقبال می کند

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران از سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد به عنوان جدیدترین شریک راهبردی در کمک به پناهندگان افغان استقبال می کند

پشتیبانی جمهوری کره از حمایت و کمک های بشر دوستانه  به دختران پناهنده افغان در ایران

پشتیبانی جمهوری کره از حمایت و کمک های بشر دوستانه به دختران پناهنده افغان در ایران

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

ادامه...