خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

پیگیری یک پرستار پناهنده برای کمک به افغانستانی ها در ایران

پیگیری یک پرستار پناهنده برای کمک به افغانستانی ها در ایران

پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهنده

پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهنده

توافق نامه آژانس پناهندگان سازمان ملل و ریلیف اینترناشنال برای کمک به پناهندگان

توافق نامه آژانس پناهندگان سازمان ملل و ریلیف اینترناشنال برای کمک به پناهندگان

بیانیه کمیسر عالی برای روز جهانی پناهنده 2017

بیانیه کمیسر عالی برای روز جهانی پناهنده 2017

جنگ، خشونت، آزار و اذیت میزان جابجایی را به طور بی سابقه ای بالا برده است

جنگ، خشونت، آزار و اذیت میزان جابجایی را به طور بی سابقه ای بالا برده است

مراسم بزرگداشت روز جهانی پناهنده 1396 در جمهوری اسلامی ایران

مراسم بزرگداشت روز جهانی پناهنده 1396 در جمهوری اسلامی ایران

 یوسرا ماردینی به سمت سفیر حسن نیت کمیساریا منصوب شد

یوسرا ماردینی به سمت سفیر حسن نیت کمیساریا منصوب شد

مراسم افتتاحیه ساختمان جدید واحد عملیاتی اصفهان

مراسم افتتاحیه ساختمان جدید واحد عملیاتی اصفهان

افغانستان شناسی: پناهندگان افغان را به سرزمینشان نزدیک تر کنیم

افغانستان شناسی: پناهندگان افغان را به سرزمینشان نزدیک تر کنیم

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

ادامه...