دستیار کمیسرعالی آژانس پناهندگان سازمان ملل آقای جورج اوکت-اوبو، از ایران در راستای کمک به ثبات جوامع پناهنده در کشور قدرانی کرد

دستیار کمیسرعالی آژانس پناهندگان سازمان ملل آقای جورج اوکت-اوبو، از ایران در راستای کمک به ثبات جوامع پناهنده در کشور قدرانی کرد

اقدامات موقت در انتظار تمدید بیمه سلامت

اقدامات موقت در انتظار تمدید بیمه سلامت

واکنش کمیساریا به بیانیه سران اتحادیه اروپا و دولت ترکیه، 17 اسفند 1394

واکنش کمیساریا به بیانیه سران اتحادیه اروپا و دولت ترکیه، 17 اسفند 1394

برنامه بورسیه آژانس پناهندگان  سازمان ملل آینده ای روشن تر را برای دختر جوان افغان رقم زد

برنامه بورسیه آژانس پناهندگان سازمان ملل آینده ای روشن تر را برای دختر جوان افغان رقم زد

کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (کمیساریا) نگران از تجمع در حاشیه مرزها و مشقت های مضاعف برای پناهندگان و پناهجویان

کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (کمیساریا) نگران از تجمع در حاشیه مرزها و مشقت های مضاعف برای پناهندگان و پناهجویان

کارت آمایش 10 تا مورخ 95/3/31 تمدید گردید

کارت آمایش 10 تا مورخ 95/3/31 تمدید گردید

بیمه سلامت پناهندگان افزایش کیفیت زندگی بیماران خاص

بیمه سلامت پناهندگان افزایش کیفیت زندگی بیماران خاص

طرح بی سابقه بیمه سلامت جان پناهندگان را نجات می دهد

طرح بی سابقه بیمه سلامت جان پناهندگان را نجات می دهد

تقدیر کمیساریا از کنسرت خیریه گروه چارتار

تقدیر کمیساریا از کنسرت خیریه گروه چارتار

با کمک 1.8 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خدمات ضروری و راه حل های پایدار برای پناهندگان افغان در ایران به طرز قابل توجهی ارتقا می یابند

با کمک 1.8 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خدمات ضروری و راه حل های پایدار برای پناهندگان افغان در ایران به طرز قابل توجهی ارتقا می یابند

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
HLS

HLS

جلسه مقامات بلند پایه

ادامه...