گفت‌وگوی ایسنا با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در ایران

گفت‌وگوی ایسنا با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در ایران

دولت دانمارک با کمک سخاوتمندانه 1.9 میلیون دلاری خود از توانمند سازی پناهندگان حمایت می کند

دولت دانمارک با کمک سخاوتمندانه 1.9 میلیون دلاری خود از توانمند سازی پناهندگان حمایت می کند

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

دولت ایران پناهندگان را در طرح بیمه سلامت خود شامل می کند

دولت ایران پناهندگان را در طرح بیمه سلامت خود شامل می کند

جوان های افغان به آینده خود نگاه می کنند

جوان های افغان به آینده خود نگاه می کنند

دیدگاه کمیساریا: ”پناهنده

دیدگاه کمیساریا: ”پناهنده" یا " مهاجر" – کدام صحیح است؟

داناپالا: بیش از ۹۷% جمعیت پناهندگان در مناطق شهری ایران زندگی می کنند

داناپالا: بیش از ۹۷% جمعیت پناهندگان در مناطق شهری ایران زندگی می کنند

سفر سفیرکمیساریو، ریاست اکسکام آژانس پناهندگان سازمان ملل به ایران

سفر سفیرکمیساریو، ریاست اکسکام آژانس پناهندگان سازمان ملل به ایران

تعهد مجدد دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)  برای عودت داوطلبانه و با عزت پناهندگان افغان از ایران

تعهد مجدد دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) برای عودت داوطلبانه و با عزت پناهندگان افغان از ایران

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
HLS

HLS

جلسه مقامات بلند پایه

ادامه...