حمایت مستمر جمهوری کره و کمک های بشر دوستانه به پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران

حمایت مستمر جمهوری کره و کمک های بشر دوستانه به پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد  به مناسبت روز جهانی پناهنده

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهنده

بیانیه کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل بمناسبت روز جهانی پناهنده

بیانیه کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل بمناسبت روز جهانی پناهنده

دستیار کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حمایتی به تهران آمدند

دستیار کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حمایتی به تهران آمدند

مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه

مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بزرگترین مسابقه فوتبال پناهندگان ایران حمایت می کند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بزرگترین مسابقه فوتبال پناهندگان ایران حمایت می کند.

شادی و خنده برای کودکان پناهنده افغانستانی در برنامه حمایت از کودکان پناهنده

شادی و خنده برای کودکان پناهنده افغانستانی در برنامه حمایت از کودکان پناهنده

16 مدرسه جدید التاسیس در ایران به دانش آموزان افغانستانی و ایرانی خدمت رسانی می کنند

16 مدرسه جدید التاسیس در ایران به دانش آموزان افغانستانی و ایرانی خدمت رسانی می کنند

همکاری کمیساریا با بخش خصوصی و رونمایی از کتاب

همکاری کمیساریا با بخش خصوصی و رونمایی از کتاب "کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران- در غالب تصویر"

خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

اقدامات گسترش تاب آوری

ادامه...