تعهد مجدد دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)  برای عودت داوطلبانه و با عزت پناهندگان افغان از ایران

تعهد مجدد دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) برای عودت داوطلبانه و با عزت پناهندگان افغان از ایران

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

همکاری دفاتر صندوق کودکان وآژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران در کمک به کودکان پناهنده افغان

همکاری دفاتر صندوق کودکان وآژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران در کمک به کودکان پناهنده افغان

  ژاپن 2.9 میلیون دلار به پناهندگان افغان در ایران کمک می کند

ژاپن 2.9 میلیون دلار به پناهندگان افغان در ایران کمک می کند

روز جهانی پناهنده

روز جهانی پناهنده

بیانیه جناب آقای گوترس به مناسبت روز جهانی پناهنده 2015

بیانیه جناب آقای گوترس به مناسبت روز جهانی پناهنده 2015

چهارمین کمیته اجلاس چهارجانبه راهبری

چهارمین کمیته اجلاس چهارجانبه راهبری

بیانیه مشترک مدیر کل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جناب آقای احمد محمدی فر و نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان، جناب آقای سیوانکا داناپالا درراستای بزرگداشت 30 سال همکاری اداره کل امور اتباع و کمیساریا

بیانیه مشترک مدیر کل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جناب آقای احمد محمدی فر و نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان، جناب آقای سیوانکا داناپالا درراستای بزرگداشت 30 سال همکاری اداره کل امور اتباع و کمیساریا

وجوه در گردش راه را برای خوداتکایی پناهندگان افغان فراهم می کند

وجوه در گردش راه را برای خوداتکایی پناهندگان افغان فراهم می کند

آژانس پناهندگان سازمان ملل به کمک آب‌رسانی به پناهندگان افغان و روستاهای ایران می‌آید

آژانس پناهندگان سازمان ملل به کمک آب‌رسانی به پناهندگان افغان و روستاهای ایران می‌آید

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

ادامه...
تصویر منتخب ماه

تصویر منتخب ماه

تصاویر تهیه شده توسط همکاران در کمیساریا از سراسر ایران

ادامه...
رویدادها

رویدادها

بازدید های استانی ، سفر اهداکنندگان ، افتتاحیه گالری و رویدادها

ادامه...