اطلاعیه تمدید اعتبار کارتهای آمایش 9

اطلاعیه تمدید اعتبار کارتهای آمایش 9

دولت هلند ظرفیت معیشتی زنان پناهنده افغانی آسیب پذیر را ارتقاء می بخشد

دولت هلند ظرفیت معیشتی زنان پناهنده افغانی آسیب پذیر را ارتقاء می بخشد

بازدید هیئت های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی از پروژه های پناهندگان در خراسان رضوی

بازدید هیئت های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی از پروژه های پناهندگان در خراسان رضوی

دیدار رئیس دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

دیدار رئیس دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

دیدارنماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزیر امور خارجه کشورمان

دیدارنماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزیر امور خارجه کشورمان

دولت استرالیا از خدمات درمانی پناهندگان در ایران حمایت می کند

دولت استرالیا از خدمات درمانی پناهندگان در ایران حمایت می کند

برنامه افطار دوستان آژانس پناهندگان سازمان ملل را دور هم جمع کرد

برنامه افطار دوستان آژانس پناهندگان سازمان ملل را دور هم جمع کرد

123

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

ادامه...
تصویر منتخب ماه

تصویر منتخب ماه

تصاویر تهیه شده توسط همکاران در کمیساریا از سراسر ایران

ادامه...
رویدادها

رویدادها

بازدید های استانی ، سفر اهداکنندگان ، افتتاحیه گالری و رویدادها

ادامه...