وجوه در گردش راه را برای خوداتکایی پناهندگان افغان فراهم می کند

وجوه در گردش راه را برای خوداتکایی پناهندگان افغان فراهم می کند

آژانس پناهندگان سازمان ملل به کمک آب‌رسانی به پناهندگان افغان و روستاهای ایران می‌آید

آژانس پناهندگان سازمان ملل به کمک آب‌رسانی به پناهندگان افغان و روستاهای ایران می‌آید

افتتاح مدرسه در مشهد توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل، اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، ژاپن و استرالیا

افتتاح مدرسه در مشهد توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل، اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، ژاپن و استرالیا

کمک سخاوتمندانه جمهوری کره به پناهندگان افغان در ایران

کمک سخاوتمندانه جمهوری کره به پناهندگان افغان در ایران

ژاپن از پناهندگان افغان در ایران حمایت می‌کند

ژاپن از پناهندگان افغان در ایران حمایت می‌کند

آلمان در آموزش پناهندگان افغان در ایران سهیم می‌شود

آلمان در آموزش پناهندگان افغان در ایران سهیم می‌شود

نشست‌های مشورتی با پناهندگان افغان در قم

نشست‌های مشورتی با پناهندگان افغان در قم

کمک انسان‌دوستانه روسیه به پناهندگان افغان در ایران

کمک انسان‌دوستانه روسیه به پناهندگان افغان در ایران

افتتاح مدارس امام رضا و شهید طاهری

افتتاح مدارس امام رضا و شهید طاهری

بازگشت داوطلبانه

بازگشت داوطلبانه

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

ادامه...
تصویر منتخب ماه

تصویر منتخب ماه

تصاویر تهیه شده توسط همکاران در کمیساریا از سراسر ایران

ادامه...
رویدادها

رویدادها

بازدید های استانی ، سفر اهداکنندگان ، افتتاحیه گالری و رویدادها

ادامه...