نشست‌های مشورتی با پناهندگان افغان در قم

نشست‌های مشورتی با پناهندگان افغان در قم

کمک انسان‌دوستانه روسیه به پناهندگان افغان در ایران

کمک انسان‌دوستانه روسیه به پناهندگان افغان در ایران

افتتاح مدارس امام رضا و شهید طاهری

افتتاح مدارس امام رضا و شهید طاهری

بازگشت داوطلبانه

بازگشت داوطلبانه

معیشت

معیشت

صحبت های خانم ملیسا فلمینگ در برنامه جهانی

صحبت های خانم ملیسا فلمینگ در برنامه جهانی "تد"

اطلاعیه تمدید اعتبار کارتهای آمایش 9

اطلاعیه تمدید اعتبار کارتهای آمایش 9

دولت هلند ظرفیت معیشتی زنان پناهنده افغانی آسیب پذیر را ارتقاء می بخشد

دولت هلند ظرفیت معیشتی زنان پناهنده افغانی آسیب پذیر را ارتقاء می بخشد

بازدید هیئت های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی از پروژه های پناهندگان در خراسان رضوی

بازدید هیئت های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی از پروژه های پناهندگان در خراسان رضوی

دیدار رئیس دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

دیدار رئیس دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

ادامه...
تصویر منتخب ماه

تصویر منتخب ماه

تصاویر تهیه شده توسط همکاران در کمیساریا از سراسر ایران

ادامه...
رویدادها

رویدادها

بازدید های استانی ، سفر اهداکنندگان ، افتتاحیه گالری و رویدادها

ادامه...