کارت آمایش 10 تا مورخ 95/3/31 تمدید گردید

کارت آمایش 10 تا مورخ 95/3/31 تمدید گردید

بیمه سلامت پناهندگان افزایش کیفیت زندگی بیماران خاص

بیمه سلامت پناهندگان افزایش کیفیت زندگی بیماران خاص

طرح بی سابقه بیمه سلامت جان پناهندگان را نجات می دهد

طرح بی سابقه بیمه سلامت جان پناهندگان را نجات می دهد

تقدیر کمیساریا از کنسرت خیریه گروه چارتار

تقدیر کمیساریا از کنسرت خیریه گروه چارتار

با کمک 1.8 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خدمات ضروری و راه حل های پایدار برای پناهندگان افغان در ایران به طرز قابل توجهی ارتقا می یابند

با کمک 1.8 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خدمات ضروری و راه حل های پایدار برای پناهندگان افغان در ایران به طرز قابل توجهی ارتقا می یابند

اجرای کنسرت خیریه گروه چارتار برای آژانس پناهندگان سازمان ملل

اجرای کنسرت خیریه گروه چارتار برای آژانس پناهندگان سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل از انتخاب فیلیپو گراندی  به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل  متحد در امور پناهندگان استقبال کرد

دبیر کل سازمان ملل از انتخاب فیلیپو گراندی به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان استقبال کرد

گفت‌وگوی ایسنا با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در ایران

گفت‌وگوی ایسنا با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در ایران

دولت دانمارک با کمک سخاوتمندانه 1.9 میلیون دلاری خود از توانمند سازی پناهندگان حمایت می کند

دولت دانمارک با کمک سخاوتمندانه 1.9 میلیون دلاری خود از توانمند سازی پناهندگان حمایت می کند

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

 بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

ادامه...
SSAR

SSAR

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

ادامه...
HLS

HLS

جلسه مقامات بلند پایه

ادامه...