جوان های افغان به آینده خود نگاه می کنند

جوان های افغان به آینده خود نگاه می کنند

دیدگاه کمیساریا: ”پناهنده

دیدگاه کمیساریا: ”پناهنده" یا " مهاجر" – کدام صحیح است؟

داناپالا: بیش از ۹۷% جمعیت پناهندگان در مناطق شهری ایران زندگی می کنند

داناپالا: بیش از ۹۷% جمعیت پناهندگان در مناطق شهری ایران زندگی می کنند

سفر سفیرکمیساریو، ریاست اکسکام آژانس پناهندگان سازمان ملل به ایران

سفر سفیرکمیساریو، ریاست اکسکام آژانس پناهندگان سازمان ملل به ایران

تعهد مجدد دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)  برای عودت داوطلبانه و با عزت پناهندگان افغان از ایران

تعهد مجدد دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) برای عودت داوطلبانه و با عزت پناهندگان افغان از ایران

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

همکاری دفاتر صندوق کودکان وآژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران در کمک به کودکان پناهنده افغان

همکاری دفاتر صندوق کودکان وآژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران در کمک به کودکان پناهنده افغان

  ژاپن 2.9 میلیون دلار به پناهندگان افغان در ایران کمک می کند

ژاپن 2.9 میلیون دلار به پناهندگان افغان در ایران کمک می کند

روز جهانی پناهنده

روز جهانی پناهنده

بیانیه جناب آقای گوترس به مناسبت روز جهانی پناهنده 2015

بیانیه جناب آقای گوترس به مناسبت روز جهانی پناهنده 2015

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

ادامه...
تصویر منتخب ماه

تصویر منتخب ماه

تصاویر تهیه شده توسط همکاران در کمیساریا از سراسر ایران

ادامه...
رویدادها

رویدادها

بازدید های استانی ، سفر اهداکنندگان ، افتتاحیه گالری و رویدادها

ادامه...