اطلاع رسانی

  • اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان ۱۳۹۳/۵/۱ (تعداد بازدید : 4331 )
    مسئولیت اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان که در برنامه کاری دفتر عملیاتی تهران تعریف شده است، ارائه اطلاعات ضروری به پناهندگان در حوزه بازگشت و دیگرحوزه ها، از جمله وضعیت کشور مبدأ می باشد.
    ادامه...