خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

خدمات با کیفیت دفاتر پیشخوان دولت به پناهندگان برای بیمه سلامت

ثبت نام پناهندگان در بیمه سلامت به رکورد بی سابقه رسید

بیش از 124.000 نفر از پناهندگانی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند در دوره سوم طرح بیمه سلامت ثبت نام کرده اند که رکورد بی سابقه ای است.  بیمه سلامت یک توافق سه جانبه میان اداره  کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ، سازمان بیمه سلامت ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران می باشد.

در طی همکاری و خدمات خوب بیش از 500 دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور، پناهندگان در ایران توانسته اند دفترچه بیمه خود را تمدید کرده و یا به تازگی در طرح بیمه سلامت در راستای دریافت پوشش بیمه درمانی بی نظیرثبت نام کنند و از خدماتی شامل خدمات بستری، خدمات پاراکلینیکی و خدمات سرپایی در کلیه ی بیمارستان های دولتی تحت پوشش وزارت بهداشت بهره مند شوند.

از زمان تمدید طرح دولتی بیمه سلامت در بهمن ماه 1395 بیش از 124.000 پناهنده در ایران تنها در مدت سه ماه در این طرح ثبت نام کردند. از این تعداد بیش از 112.000 نفر پناهندگان بسیار آسیب پذیر و بیش از 1000 نفر دارای بیماریهای خاص هستند.  تمامی هزینه های سرانه پناهندگان ذکر شده توسط کمک مالی کمیساریا به این طرح دولتی تحت پوشش قرار گرفته است.

در کنار یک برنامه اطلاع رسانی عمومی مشترک توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و کمیساریا، دفاتر پیشخوان دولت،  سازمان بیمه سلامت ایران و دفاتر ذکر شده با استفاده از پوستر و بروشور در سراسر کشور به گسترش این خبر که طرح بیمه سلامت پناهندگان برای یک سال دیگر تمدید شده است کمک کردند. فن آوری دیجیتالی از جمله اس ام اس و پیام های تلگرام و همچنین اطلاعیه رادیویی نیز به گسترش این خبر در جوامع افغانستانی کمک کرده اند و پناهندگان را به مراجعه به نزدیکترین دفاتر پیشخوان خود تشویق نمودند.

با توجه به افزایش محبوبیت بیمه سلامت، مراکز پیشخوان دولت پذیرای حجم بالای پناهندگانی بود به که مایل به استفاده از طرح بیمه سلامت بودند. برخی مراکز تا 400 پناهنده یا بیشتر در روز مراجعه کننده داشتند.  این دفاتر پیشخوان با حجم کار سنگین در راستای  کمک به پوشش کار، و اطمینان از اینکه پناهندگان کارآمد ترین خدمات را دریافت خواهند کرد کارکنانی را به طور خاص به ثبت نام بیمه سلامت پناهندگان اختصاص دادند.

همانطور که در طی بازدید های منظم توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و کمیساریا مشاهده شده، مراکز پیشخوان در سراسر کشور قادر به تمدید دفترچه های بیمه تنها در یک بازه زمانی دقیقه 15 الی20 بوده اند و کار پناهندگانی که برای اولین بار در بیمه سلامت ثبت نام می کردند به طور متوسط ​​فقط یک ساعت به طول می انجامید وایشان دفترچه ی خود را در محل دریافت می کردند.

طی مراحل اداری، وارد کردن اطلاعات تعداد بسیار زیاد افراد نیز به داشتن  سازمان دهی خیلی خوب مراکز پیشخوان باز می گردد، که نشانگر آرشیوها و سوابق بسیار منظم آن ها  می باشد.

علاوه بر این، آموزش های ارائه شده به کارمندان توسط مدیران پیشخوان ها و سازمان بیمه سلامت ایران باعث شده اند تا همه کارکنان با مراحل ثبت نام از جمله چاپ دفترچه های جدید آشنا باشند. در صورت بروز هر گونه مشکلات در ثبت نام افراد و یا تمدید دفترچه های قبلی، در تلاش برای حل مشکل، موارد به سازمان بیمه سلامت ایران ارجاع می شوند.

با رشد محبوبیت بیمه سلامت پناهندگان و همچنین افزایش درک پناهندگان از مزایای بیمه درمانی سلامت ، مراکز پیشخوان دولت همچنان به ارائه پشتیبانی و خدمات با کیفیت بالا و بسیار ارزشمند به پناهندگان در ایران ادامه می دهند.