همکاری کمیساریا با بخش خصوصی و رونمایی از کتاب "کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران- در غالب تصویر"

همکاری کمیساریا با بخش خصوصی و رونمایی از کتاب "کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران- در غالب تصویر"

در 19 آذر ماه 1396 کمیساریا و شرکت کتاب سرا، کتابچه "کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران- در غالب تصویر" در حضور تعدادی از اعضای جامعه ی دیپلماتیک در دفتر نمایندگی کمیساریا در تهران رونمایی کردند.

در مراسم رو نمایی، که در آن صفحاتی این کتابچه در معرض نمایش گذاشته شده بود، جناب آقای سیوانکا داناپالا نماینده کمیسر عالی از مدیر انتشارات کتاب سرا، جناب آقای سمیعی برای همکاری ایشان در ارائه رایگان خدمات طراحی و چاپ این کتابچه، صمیمانه قدر دانی کردند.

کتابچه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران- در غالب عکس، همکاری تنگاتنگ کمیساریا و دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارائه خدمات به پناهندگان در سراسر ایران برای قرین به چهار دهه به تصویر می کشاند. با ارائه عکس هایی از تعدادی از عکاسان با استعداد و مجرب همراه با اطلاعاتی مفید، این کتابچه معرف خلاصه ای است از شرایط پناهندگی در ایران و همچنین فعالیت های مشترک و خدمات ارائه شده به پناهندگان در زمینه های بهداشت،آموزش و معیشت می باشد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران قدردانی صمیمانه خود را از جناب آقای سمیعی برای حمایت مداوم و سخاوتمندی انتشارات کتاب سرا در تهیه این کتابچه به صورت رایگان ابراز می دارد. . این کتابچه تاثیر بسزایی در راستای اطلاع رسانی هرچه بیشتر در خصوص وضعیت پناهندگی در ایران، بالاخص در سطح جامعه بین الملل، در خصوص تلاش های ستودنی دولت ایران در بهبود خدمات ارائه شده به پناهندگان با همکاری کمیساریا خواهد داشت.