کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بزرگترین مسابقه فوتبال پناهندگان ایران حمایت می کند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بزرگترین مسابقه فوتبال پناهندگان ایران حمایت می کند.

با همکاری دفتر عملیاتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین مسابقات فوتبال پناهندگان در کشور را سازمان دهی کرد.

این مسابقات تحت پروژه مشترک "افغانستان شناسی" کمیساریا و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی که هدف آن شناخت بهتر افغانستانی های ساکن ایران از فرهنگ و سنت میهنشان می باشد، در روز 2 آذر ماه در قزوین با شرکت 2 تیم فوتبال پناهندگان از 14 استان سراسر ایران برگزار شد. در ابتدا ی مراسم، معاون مدیر کل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جناب آقای صالحی سخن رانی کردند و از پناهندگان به خاطر اشتیاق و مشارکتشان در مسابقات و همچنین از کمیساریا برای همکاری و مشارکت ادامه دار خود تقدیر و تشکر کردند. کمیساریا با تامین لباس فرم ورزشی و تامین ایاب و ذهاب برای رفت و آمد پناهندگان به مسابقه از این فعالیت ورزشی حمایت کرد.

با شرکت بیش از 330 نفر فوتبالیست پناهنده، بزرگترین مسابقه پناهندگان ایران افغانستانی های با استعداد را گرد هم آورد تا مهارت خود را به نمایش گذاشته و حس وحدت و توانمندسازی میان جوانان پرورش یابد. این پروژه بدون شک نشانگر تلاش های بی وقفه ی دولت در راستای مشارکت پناهندگان در بخش ورزش و حمایت از جامعه جوان پناهندگان می باشد.

این مسابقات از 2 تا 5 آذر ماه در قزوین برگزار شد که فینال آن بین تیم استان های فارس و خراسان جنوبی برگزار شد که در آن تیم پناهندگان استان فارس مقام اول را به دست آورد.