دستیار کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حمایتی به تهران آمدند

دستیار کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حمایتی به تهران آمدند

6 خرداد 1397، تهران- کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران - دستیار کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل در امور حمایتی، جناب آقای والکر تورک، جهت یک بازدید دو روزه به تهران آمدند.

جناب آقای تورک کارشناس ارشد سازمان ملل در امور حمایتی بین المللی می باشد و هدف اصلی بازدید ایشان تاییدی دوباره بر تعهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به ادامه مشارکت مستحکم خود با جمهوری اسلامی ایران- میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده در جهان می باشد.

جناب آقای تورک، در تهران با مقامات عالی رتبه دولت، گروهی از نمایندگان پناهندگان، جامعه دیپلماتیک و سایرآژانس های بشردوستانه که با کمیساریا شراکت کاری دارند، ملاقات خواهند داشت و به گزارشی در خصوص آخرین پیشرفت ها در روند پیمان جهانی برای پناهندگان خواهند پرداخت. پیمان جهانی برای پناهندگان تاکیدی است بر لزوم همبستگی بیشتر جامعه بین الملل تا به کشورهایی که بالاخص تحت تاثیر حرکت های پناهندگی قرار گرفته اند یاری رسانند. قراردادی نوین برای پناهندگان که هم به پناهندگان وهم به جوامع میزبان کمک خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران از شرکای اصلی جهانی در زمینه حمایت پناهندگان است و اکنون برای تقریبا چهار دهه است که میزبان حدود یک میلیون پناهنده افغانستانی می باشد.

پایان