• اندازه متن  | | |

بیانیه کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل بمناسبت روز جهانی پناهنده

تعداد بازدید : 1911  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۳/۳۰

بیانیه کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل بمناسبت روز جهانی پناهنده

امروز، روز جهانی پناهنده، زمان همبستگی با پناهندگان است و نیز همبستگی با جوامعی که میزبان آنها می باشند. مادامیکه مناقشات پدیدار، تکرار،ماندگار و عمیق تر میشوند، میلیون ها نفر در سراسر دنیا آواره میشوند. از هر ده نفر، نه نفر در کشور خود یا کشورهای همسایه هستند واین مساله تاثیر عظیمی بر خود پناهندگان وجوامع میزبان میگذارد.اکنون بیش از هر موقع مراقبت از پناهندگان می بایست یک مسئولیت مشترک جهانی باشد. وقت آن رسیده که کارها طور دیگری انجام شوند.

طرح جدیدی بر اساس برابری، عدالت وارزش ها و معیار های انساندوستانه در دست آزمایش است که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته. چنانکه کشورها و جوامع مسئولیت کمک به خانواده های آواره را بر عهده میگیرند به حمایت اصولی و درازمدت نیازمندند. پناهندگان نیز می بایست در جوامع جدید مشمول شوند و فرصت تحقق استعدادهايشان را داشته باشند. و راه كارهايى نياز است براى كمك به پناهندگان براى بازگشت به وطن وقتى كه زمان مناسب آن برسد يا براى ساختن زندگى جديد در جايى ديگر. پيمان جهانى برای پناهندگان - كه امسال تصویب خواهد شد - هدف دارد اين مسائل را تحقق یابد.


سياست هاوقرانين درست حياتى مى باشند.ولى اين مردم و جامعه محلى هستند كه هنگام ورود پناهندگان را خوش آمد مى گويند و همين امر تفاوت بين پذيرش و عدم پذيرش،اميد و نا اميدى و پشت سر ماندن يا به آينده پيش رفتن را آشكار مى سازد. سهيم شدن در مسئوليت نسبت به پناهندگان از همين جا شروع مى شود.


ما هر روز شاهد اين هستيم در بيروت، لبنان، کاکس بازار در بنگلادش، يومبه در اوگاندا، فرانكفورت در آلمان، ليما در پرو و روستاها، شهرستان ها و شهرهاى بى شمارى در سراسر دنيا. اين مردان و زنان، كودكان و سازمان های محلى، گروه هاى عقيدتى، معلمين، تجار محلى و مدیران شهرى هستند كه با بشر دوستى، شفقت و همبستگى تفاوت ايجاد مى كنند.
 

اغلب اين جوامع میزبان خود نيز در شرایط سخت در مناطق دور افتاده مرزى يا با امكاناتى بسيار كم هستند. با اين حال با ورود پناهندگان كم ترین چيزى هم كه دارند را از روى شفقت و كرامت انسانى با آنها تقسيم می کنند. زمانيكه انسان ها بايكديگر همكارى مى كنند نتيجه بسيار قدرتمندى دارد.


اين قهرمانان روز مره اى چه كسانى هستن؟ كسانى كه معنى تعلق به يك جامعه را مى دانند و آمادگى اين را دارند كه به ديگران كمك كنند تا آنها نيز تعلق پيدا كنند. با كمك كردن مستقيم يا بصورت گروهی با همكارى با كليسا يا مسجد محله، گروه مدارس، تيم ورزشى ، جامعه تعاون يا گروه هاى جوانان. بعضى از آنها خود پناهنده بوده اند و معناى پناهندگى را مى دانند. آنها با سخاوت خود استعدادهاى پناهندگان و فرصتهاى بسيارى برای کمک به آنها را آشكار می سازند.
براى كمك به بازسازى زندگى پناهندگان به همه ما نياز است كه با همكارى ما بتوانند مسائلى كه همه ما به راحتی به آنها دسترسى داشته ايم از جمله آموزش ، مكان زندگى، شغل و تعلق به جامعه ا بدست آورند. با گذشت زمان تأثير اين كار ها بسيار زياد است، هم برای خانواده های پناهنده و هم برای آنهايى كه بهشان كمك كرده اند.


در روز جهانى پناهنده وقت آن است كه " بشريت در عمل" را بشناسيم و خودمان و ديگران را براى پيوستن به آن ها تشویق کنیم و با پذيرفتن آنها در مدارس ، محله ها و محل كار خود، از آنها حمایت کنیم.


همبستگى از همينجا شروع مى شود- با همه ما.

بیانیه کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال