• اندازه متن  | | |

مرحله پنجم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش آغاز شده است

تعداد بازدید : 179  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱/۱۸

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال