• اندازه متن  | | |

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

تعداد بازدید : 1739  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۵/۲۸

امروز، 26 مرداد ماه 1394، نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه بازگشت میان جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با میزبانی جمهوری اسلامی افغانستان در کابل افغانستان برگزار شد.

اجلاس کمیسیون سه جانبه به صورت منظم در راستای تاکید مجدد بر اهمیت بازگشت دواطلبانه به عنوان راه حل پایدار ارجح برای پناهندگان و همچنان یکی از ارکان اصلی راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان برگزار می شوند. راه‌حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغان برنامه منطقه‌ای چندساله‌ای برای حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و مساعدت به کشورهای میزبان به منظور حمایت از پناهندگان است که بین سه کشور جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان امضاء شده است.

این اجلاس فضایی است برای بحث در مورد تسهیل و بهبود بازگشت دواطلبانه، در امنیت و با عزت، به عنوان راه حلی پایدار برای وضعیت پناهندگی طولانی مدت افاغنه، با تمرکز بر تلاش های متعدد برای ایجاد محیطی مناسب برای بازگشت دواطلبانه و ادغام پایدار بر اساس استراتژی های توافقی میان دولتها.

در نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه به میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و با شرکت هیئت های دولت از جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی دفتر کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران و افغانستان برگزار شد.

این اجلاس یکی از وقایع مهم از میان چندین رویداد قبل از برگزاری اجلاس مقامات عالی رتبه است که در هفته اول ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

در این فرصت هیئت های حاضر در کابل از مرکز دریافت کمک های نقدی کابل بازدید کردند. این مراکز با ارائه کمک های مالی به شکل کمک نقدی به تسهیل روند بازگشت برای پناهندگان می پردازند. این کمک های نقدی با کمک به رسیدگی به نیاز های فوری عودت کنندگان علاوه بر مشوقی برای بازگشت به کمک برای تسهیل ادغام می  پردازند.

مرکز دریافت کمک های نقدی

نوزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال