تقدیر کمیساریا از کنسرت خیریه گروه چارتار

تقدیر کمیساریا از کنسرت خیریه گروه چارتار

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ا در تاریخ 23 آذر ماه حامی برنامه کنسرت بسیار موفق گروه شاخص چارتار در تالار وحدت بوده است. بیش از 600 نفر با استقبال و حمایت خود از این برنامه لذت بردند.