بازگشت داوطلبانه

بازگشت داوطلبانه

محمد حسین، مرد افغان 60 ساله و پدر 11 فرزند، بیش از 30 سال پیش به ایران فرار کرده بود.

 خانواده او پس از 20 سال زندگی در مشهد برای اینکه محمد در ساختمان سازی کار پیدا کرده بود به تهران نقل مکان کردند. در 19 شهریور امسال محمد و خانواده اش به هرات بازگشتند تا به خواهران و براداران خود و 3 فرزند دیگرش که پیش از این به وطن بازگشته بودند بپیوندند. برای این بازگشت محمد می بایست شرایط خاص دو تن از فرزندان خود،  مرتضی 19 ساله و محمدرضا 17 ساله را که از بیماری فلج مغزی مادرزادی رنج می برند را در نظر می گرفت.  دفتر کمیساریا در تهران بی درنگ دو صندلی چرخ دار به این منظور در اختیارشان قرار داد. تمامی فرزندان او به استثنای دو فرزند معلول او، علی رغم مشکلات مالی خانواده به مدرسه رفته اند وآموزش ابتدایی را تمام کرده اند . دختر او کبری موفق به گرفتن دیپلم دبیرستان شده است و بسیار مصمم است که تحصیلاتش را در کشور خود ادامه دهد. تمامی خانواده امیدوار هستند که آرزویشان مبنی بر زندگی در محیطی آرام و در کنار خویشاوندانشان در وطن تحقق یابد.

محمدحسین و پسرانش، مرتضی و محمدرضا، در حالی که برای بازگشت آماده می شوند در سالن پذیرش کمیساریا در تهران
صندلی چرخ دار دریافت می کنند. محمدرضا می خواهد عکس برگردان های ورزشی روی صندلیش بچسباند
که  موتور سفرش را راه بیاندازد. عکس: کمیساریا:ح. اقدم.