افتتاح مدارس امام رضا و شهید طاهری

افتتاح مدارس امام رضا و شهید طاهری

در روز 18 آبان ماه 1393، نماینده کمیساریا در ایران و سفرای کشورهای آلمان و ژاپن به همراه افراد دیگری از جامعه دیپلماتیک در ایران در کنار نمایندگان اداره امور کل اتباع و مهاجرین خارجی و وزارت آموزش و پرورش مدرسه امام رضا وشهید ناصری را در استان تهران افتتاح نمودند.

این مدارس طی قرارداد سه جانبه ای میان کمیساریا، اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و وزارت آموزش و پرورش در راستای دسترسی بیشتر دانش آموزان به امکانات آموزشی، در مناطق با جمعیت پناهنده بالا احداس شده اند. دولت ایران به طور سخاوتمندانه زمین مورد نظر، وسایل مورد نیاز، معلمین ، دیگر منابع انسانی و هزینه های نگهداری مدارس را فراهم کرده است. دولت آلمان، ژاپن و اتحادیه اروپا کمک های سخاوتمندانه ای در راستای این پروژه ارائه نموده اند. ساخت و ساز هر دو مدرسه در اواخر ماه ژوئن آغاز شده و در حال حاضر در حال فعالیت می باشد. مدرسه 9 کلاسه امام رضا واقع درناحیه آفتاب در جنوب تهران، برای 157 دانش آموز امکانات آموزشی فراهم می نماید که تعداد 33% آنان پناهنده و مابقی ایرانی می باشند. مدرسه 12 کلاسه شهید نادر طاهری در ناحیه پاکدشت میزبان 226 دانش آموز اشت که 50% آنان پناهنده می باشند.