• اندازه متن  | | |

SSAR

تعداد بازدید : 12383  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۸/۱۳

شما می توانید برای بررسی "راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان" به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

http://www.unhcr.org/pages/4f9016576.html

 

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال