• اندازه متن  | | |

بیمه سلامت پناهندگان

تعداد بازدید : 17966  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۸/۱۷

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

اطلاعات لازم جهت ثبت نام پناهندگان در بیمه سلامت در فایلهای زیر:

 آدرس دفاتر پیشخوان دولت

آدرس بیمارستان های دولتی

منبع :
فایل های مرتبط
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال