• اندازه متن  | | |

اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان

تعداد بازدید : 4330  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۵/۱

مسئولیت اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان که در برنامه کاری دفتر عملیاتی تهران تعریف شده است، ارائه اطلاعات ضروری به پناهندگان در حوزه بازگشت و دیگرحوزه ها، از جمله وضعیت کشور مبدأ می باشد.

اقلام اطلاع رسانی با همکاری نزدیک با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان (سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران) تهیه می گردد.

اقلام اطلاع رسانی روزآمد (بولتن بازگشت، اطلاعیه ها، هفته نامه و...) میان سازمان های غیردولتی و خیریه، پناهندگان و دیگر افراد مرتبط توزیع می گردند.

اهداف اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان:

1. اطلاع رسانی گسترده به پناهندگان در خصوص وضعیت کشورشان و نیز کشور میزبان و همچنین روشن نمودن نقش کمیساریا و مساعدت هایی که در ایران و یا کشورشان ارائه می شود، به منظور کمک به آنها برای تصمیم گیری صحیح و آگاهانه به خصوص در زمینه بازگشت
2. دریافت بازخورد و نظرات پناهندگان در خصوص وضعیت معیشتی و نگرانی های آنها و نیز ارائه پیشنهادات آنها.،
3. ایجاد و تقویت همکاری با شرکای کمیساریا و همچنین شناسایی شرکای جدید .

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال