در راستای راهبرد جهانی آموزش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(2016-2012) ، کمیساریای ایران در جهت رویارویی با اهداف استراتژیکی ملی خود در همکاری نزدیک با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی فعالیت می کند. این استراتژی در زمینه ی دسترسی پناهندگان به آموزش ، نه به عنوان یک خدمت مستقل جانبی، بلکه به عنوان یک جزء اصلی از ماموریت کمیساریا در ارتباط با امنیت و راه حل های راهبردی عمل می کند.   

در همکاری با شرکای دولتی خود، برنامه های آموزشی کمیساریای ایران به منظور افزایش دسترسی پناهندگان به آموزش در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و آموزش عالی، ارائه فضای آموزشی امن برای کودکان پناهنده و برای اطمینان از آموزش فراگیربرای گروه های به حاشیه رانده شده تلاش می کند. فعالیت های مرتبط با آموزش عالی کمیساریا در ایران شامل حمایت دولت ایران در ساخت مدارس در مناطق مسکونی کم جمعیت پناهندگان ؛ گسترش فعالیت های مربوط به آموزش و پرورش، که شامل برنامه هایی در راستای اطلاع رسانی در رابطه با بهداشت وآموزش مهارت های زندگی ؛ ارائه کلاس های سواد آموزی از طریق نهضت سواد آموزی به پناهندگانی که مسن هستند و یا نتوانستند به مدرسه بروند؛ و ارائه وسایل مدرسه و کیت آموزشی در مدارس مناطق محرومی  که پناهندگان درآنجا مشغول تحصیل هستند.  

در پی فرمان مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 1394مبنی بر الزامی بودن تحصیل تمامی کودکان افغانستانی در مدرسه، صرف نظر از وضعیت مدارک اقامتی آنان،بتوانند در مقاطع دبستان و راهنمایی تحصیل کنند، که نزدیک به 400،000 کودک افغانی و عراقی توانستند برای تحصیلات رسمی در مدارس ایران ثبت نام نمایند. در سال تحصیلی 95-1394 و 96-1395 ، حدود 77،000  کودک افغان فاقد مدرک در مدرسه ثبت نام کرده اند. کمیساریا در راستای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی خود و با توجه به تاثیر مستقیم بر خدمات ارائه شده به پناهندگان افغانستانی و عراقی، این حجم بالای تفاضا را در نظر گرفته است.

علاوه بر این، کمیساریا به عنوان بخشی از استراتژی منطقه ای چند شراکتی اقدامات گسترش تاب آوری و راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی و در تلاش برای افزایش دسترسی به آموزش برای پناهندگان در ایران، در همکاری با سازمان های بین المللی غیر دولتی اخیرا در دفاع از تجدید نظر در قوانین ملی مرتبط با ثبت نام پناهندگان موفق بوده است. مقررات مربوط به ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر شد و شهریه مخصوص پناهندگان در مقطع ابتدایی و متوسطه (70-90 دلار)برای تمامی کودکان پناهنده به طور کامل برداشته شده وبه همین دلیل دسترسی به آموزش برای کودکان پناهنده و فاقد مدرک در ایران با شرایط ثبت نام برابر با دانش آموزان ایرانی محقق شد.