جمهوری اسلامی ایران

آدرس: اصفهان بلوار کاوه خیابان جابر انصاری خیابان عارف پلاک 21

ساعات کار: یکشنبه تا پنج شنبه از 08:30 تا 16:45

ساعات پذیرش: یکشنبه تا چهارشنبه از 8:30 تا 15:30

پست الکترونیک : [email protected]

تلفن اداری: 34428177 ( 9831+)

تلفن پذیرش: 34442841 ( 9831+ )
              34414201 ( 9831+ )

SAT : 008821651120140