• اندازه متن  | | |

بهداشت

تعداد بازدید : 4180  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۶/۲۴

با توجه به این واقعیت که حذف یارانه ها توسطه دولت فشار قابل توجهی بر زندگی پناهندگان وارد می کند که در بلند مدت استانداردهای زندگی پناهندگان را به طور منفی تحت تاثیرقرار می دهد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بخش عمده ای از کمک های خود را در بسته کمک های بهد اشتی برای پناهندگان متمرکز کرده است.

بهداشت، درمان و کمک های پزشکی به پناهندگان شامل:

  • مراقبت های بهداشتی اولیه رایگان به پناهندگان از طریق همکاری با وزارت بهداشت و درمان که خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه رایگان به تمام پناهندگان در مناطق شهری و مهمانشهرهاارائه فراهم می کند.
  • طرح بیمه بهداشت برای پوشش هزینه های درمان برای پوشش هزینه های ثانویه و ثالث بهداشتی پناهندگان . در حالی که بخشی از حق بیمه اولیه به تمام پناهندگان ارائه می شود، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آسیب پذیرترین پناهندگان را ارزیابی و شناسایی می کند و تمام هزینه های پزشکی شان را می پردازد.
  • برای بیماری های خاص، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از طریق مکانیزم های ارجاع با سازمان های غیر دولتی تخصصی مانند محک وIRAC، کمک به پناهنده مبتلا به سرطان را فراهم می کند. دفترچه بیمه همچنین به پناهندگان مبتلا به هموفیلی، تالاسمی و نارسایی کلیه ارائه می شود.
منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال