در راستای راهبرد جهانی بهداشت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، کمیساریای ایران درجهت تضمین دسترسی پناهندگان به خدمات بهداشت در ایران که همانند جمعیت میزبان می باشد فعالیت می کند. برنامه بهداشت کمیساریا ایران در چارچوب توسعه بهداشت عمومی ارائه شده و تمرکز بر افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه در عین حال حمایت از خدمات بهداشت ثانویه و دارد.

کمیساریا از خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران ، در ارائه خدمات بهداشتی اولیه به تمامی پناهندگان که شامل واکسیناسیون،  نظارت های قبل و پس از زایمان، بهداشت مادر و کودک و تنظیم می باشد بسیار قدردانی می کند. فعالیت های کمیساریا همچنین شامل ساخت و ساز خانه بهداشت در مناطق شهری و محلی،  تامین نیاز های دارویی ضروری، کارکنان پزشکی و آموزش فعالان بهداشت می باشد. دیگر فعالیت های مشترک کمیساریا با شرکای خود در زمینه‌های ارجاع پزشکی، کاهش آسیب و خشونت های مبتنی بر جامعه و توانبخشی مبتنی بر جامعه می باشد.

طرح بیمه سلامت برای پناهندگان

ایران از معدود کشور های جهان می باشد که بیمه سلامت به پناهندگان ارائه می دهد. بیمه سلامت یک ابتکار تحت نظارت دولت است که با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ،سازمان بیمه سلامت ایران و در همکاری تنگاتنگ با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  می باشد.  بیمه سلامت به تمامی پناهندگان دارای مدرک در ایران  این فرصت را می دهد که در این طرح ثبت نام کنند و همانند شهروندان ایرانی از بسته بیمه درمانی بهره مند شوند. بیمه سلامت خدمات بستری و خدمات پاراکلینیکی شامل ویزیت پزشک ،رادیولوژی، آزمایش و هزینه های دارویی در تمامی بیمارستان ها و داروخانه های تحت پوشش وزارت بهداشت را پوشش می دهد. 

علاوه بر بهبود مراقبت های بهداشتی برای پناهندگان، در این طرح بیمه، مراقبت های مستقیم و غیر مستقیم بالقوه از جمله کاهش خطر فاجعه بار هزینه های بهداشتی و مکانیزم منفی مقابله مربوط با آسیب پذیری اقتصادی، مانند خروج کودکان از مدرسه تحت پوشش قرار گرفته می شود. این ابتکار دولتی نیز یک تحول مهم در دستیابی به هدف سوم توسعه پایدار سازمان ملل متحد می باشد که حصول اطمینان از جامعه ای فراگیر تر که در آن هیچ کس پشت سر گذاشته نخواهد شد.

 

 

 

  1 بیماری های خاص شامل این موارد است: هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، پیوند کلیه، ام اس