استان کرمان با مساحت ۱۸۱,۷۸۵ کیلومترمربع در جنوب شرق ایران واقع شده است. تا به امروز بزرگترین استان از نظر مساحت و میزبان دومین گروه بزرگ پناهندگان افغان از نظر مدت زمان اقامت می باشد .

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کرمان ابتدا در اواخر سال ۱۹۹۲ در زاهدان تاسیس شد و در ماه اوت ۲۰۰۸ به علت افزایش میزان نا امنی، وتصمیم شورای امنیت ملی که به موجب آن کل استان سیستان و بلوچستان منطقه ی ممنوعه برای اتباع خارجی اعلام شد،این دفتر به کرمان نقل مکان کرد .

دفترکمیساریای پناهندگان کرمان سه استان بزرگ کرمان، یزد و هرمزگان را پوشش می دهد و ۹۴۳۳۲ پناهنده را حمایت می کند .

 

 

شماره ۴۲ ، بین ۱ و ۳ کوچه های هزار و یک شب

خیابان هزار و یک شب، بلوار جمهوری

کرمان

جمهوری اسلامی ایران

ساعات کار: یکشنبه تا پنجشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۶:۱۵

 

(+۹۸–۳۴) ۳۲۴۷ ۶۸ ۵۰ - ۱ : تلفن پذیرش

(+۹۸-۳۴) ۳۲۴۷ ۶۸ ۵۲ - ۳ : تلفن

(+۹۸-۳۴) ۳۲۴۷ ۷۷ ۴۶ : فکس

Sat: ۰۰۸۸ ۲۱۶ ۵۱ ۱۰۶ ۶۲۶