• اندازه متن  | | |

معیشت

تعداد بازدید : 3952  |  تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۶/۲۴

جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده طولانی مدت و تنها جمعیت پناهنده شهرنشین بزرگ در دنیا می باشد. پناهندگان در ایران که در وضعیت آوارگی طولانی مدت به سر می برند در راستای پیشرفت فردی مجموعه ای از موانع را پیش روی دارند و به ویژه در زمینه از بین رفتن مهارت های خود و هدر رفتن سرمایه انسانی خود آسیب پذیر هستند. شرایط زندگی پناهندگان در ایران تحت تاثیر بحران مالی جهانی فعلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی منطقه و اصلاحات اقتصادی اخیر در کشور بوده که هدف قرار گرفتن یارانه های مواد غذایی و انرژی یکی از نمودهای آن است. در نبود اقدامات حمایتی اجتماعی، معیشت غالب پناهندگان به دلیل درآمد پایین، سواد و مهارت به نسبت پایین تر و فقدان دسترسی به خدمات مالی اعتباری که در اختیار جامعه میزبان است، وخیم تر شده است. درحالیکه اکثریت جمعیت کشور تحت تاثیر وضعیت دشوار اجتماعی-اقتصادی قرار گرفته اند، بالاخص پناهندگان آسیب بیشتری دیده اند زیرا آنها اغلب نسبت به جمعیت میزبان شرایط آسیب پذیرتری دارند و از اقدامات حمایتی اجتماعی که در اختیار ایرانیان است بهره نمی برند.

کمیساریای عالی سازمان ملل با مساعدت جمهوری اسلامی ایران پروژه هایی در راستای کمک به پناهندگان اجرایی می کند که گزینه های معیشتی آنان را متنوع ساخته و بازگشت پایدار و ادغام مجدد آنها به وطن خویش را تسهیل سازد. شواهد بازگوکننده آن هستند احتمال بازگشت پناهندگان در شرایط امن، زمانیکه بتوانند از دارایی های خود محافظت کنند، بالاتر است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال های گذشته با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دیگر سازمان ها فرصت های آموزش فنی، حرفه ای و مهارت های مختلف را برای بیش از 4،000 پناهنده در بیش از 40 رشته مختلف در 14 استان ایران فراهم کرده است. مهارت آموزی برای ارتقای سرمایه انسانی در جامعه پناهندگان، و متنوع ساختن گزینه های معیشتی آنها جهت دستیابی به نتایج معیشتی بهتر حیاتی است.

به علاوه کمیساریای عالی سازمان ملل در سال 2013 پروژه ای جدید با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان های دیگر در مهمانشهر ساوه راه اندازی کرد، این پروژه برای مدیریت پایدار منابع زیست محیطی و متنوع ساختن معیشت پناهندگان است که در نتیجه آن اعتماد به نفس پناهندگان به افزایش یافته، چالش های اجتماعی-اقتصادی کاهش می یابد و همچنین از منابع طبیعی حفاظت می شود.

در راستای راه حل راهبردی برای پناهندگان افغان (SSAR ، کمیساریای عالی سازمان ملل و شرکایش در زمینه بشردوستانه و توسعه یک برنامه مشترک چندساله در راستای معیشت پایدار طراحی کرده اند که هم پناهندگان و هم بازگشت کنندگان و همچنین جامعه میزبان را در دو سوی مرز هدف قرار می دهد. در راستای بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، هدف از این برنامه، ارتقای معیشت پناهندگان افغان در ایران به امید بازگشت پایدار آنان به افغانستان است. با این حال این برنامه به دنبال دستیابی به نتایج توسعه ای بزرگتر در جوامع میزبان در دو سوی مرز است. در راستای رکن سوم راه حل راهبردی برای ایران، این برنامه همچنین قصد دارد امنیت غذایی بین خانوارهای پناهنده را در مناطق شهری و هم در مهمانشهرها با تسهیل دسترسی به درآمدی امن بیشتر سازد.

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال