جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین و طولانی مدت ترین جمعیت های پناهندگی در دنیاست که شامل پناهندگان افغانی می شود که بیش از 30 سال است در ایران به سر می برند. تا اکتبر 2011 طبق آمار اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، تعداد کل پناهندگان ثبت شده 882،659 نفر است که شامل 840،158 مهاجر افغان و 42،501 مهاجر عراقی می شود. اغلب پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در مناطق شهری ساکن هستند و کمتر از سه درصد آنها در مهمانشهرها زندگی می کنند.

کمیساریا در فاصله سال 2002 تا دسامبر 2013 به 936،907 پناهنده افغان و عراقی (907،520 افغان و 29،387 عراقی) کمک کرده است تا بطور داوطلبانه به کشور خود بازگردند. بازگشت داوطلبانه تحت تفاهم نامه ای سه جانبه بین کمیساریا، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ادامه دارد. از سال 2006 تعداد پناهندگان افغانی که مایل به بازگشت به افغانستان بودند کاهش یافت. اما سال 2011 با افزایش تعداد افرادی که مایل به بازگشت بودند این روند برگشت.

در ژوئن 2011 دولت ایران ثبت دوباره پناهندگان افغان (آمایش هفت) را شروع کرد و اعتبار این کارت را یک سال افزایش داد و اجازه اقامت آمایش را با صدون اجازه کار مرتبط ساخت. در حین انجام این کار که با کمک مالی کمیساریا همراه بود، دولت پناهندپان آسیب پذیر را شناسایی کرده و آنها را از پرداخت مالیات های شهری و شهریه مدرسه معاف کرد. پرداخت چنین هزینه هایی برای پناهندگان افغانی ثبت شده الزامی است.

پناهنده کیست؟

مطابق ماده (۱) کنوانسیون ۱۹۵۱ ، واژه پناهنده اینطور تعریف می شود :

“به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروهای اجتماعی خاص و یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، آزار و اذیت قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می برد و نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد…”