نمایندگی کمیساریا عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران، بازگشت داوطلبانه پناهندگان به دو کشور افغانستان و عراق را تسهیل می نماید. کمیساریا ۴ مرکز بازگشت داوطلبانه را در سراسر کشور به منظور راهنمائی پناهندگان، پر کردن فرمهای بازگشت داوطلبانه و ارائه کمک های لازم مانند کمک هزینه حمل و نقل و ادغام مجدد فعال نموده است.

شماره تماس مراکز بازگشت داوطلبانه و ایستگاه عبور مرز دوغارون به شرح ذیل می باشد :

  • اصفهان : 33804870 (31 - 98+)
  • مشهد (دوغارون) : 7-54557355 (51 - 98+)
  • تهران (سلیمان خانی) : 44563148 (21 - 98+)

اسکان مجدد :

اسکان مجدد یک ابزار حمایتی، یک راه حل پایدار و همچنین مکانیسم مهمی برای اشتراک مساعی است. علاوه بر این، اسکان مجدد زمانی در نظر گرفته می شود که پناهندگان قادر به بازگشت به میهن به طور داوطلبانه نمی باشند و زندگی، آزادی، امنیت، بهداشت و یا حقوق بنیادین آنها در کشور مبدا یا در کشوری که پناهندگی گرفته اند در معرض خطر است.

اسکان مجدد می تواند برای افراد آسیب پذیر استفاده شود، اگرچه کلا برای میزان بسیار ناچیزی از پناهندگان جهان مهیا می باشد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در صدد است کشورهای اسکان مجدد را متعهد کند تا از پناهندگان آسیب پذیر حمایت کنند و کشورهای میزبان را یاری نمایند تا بتوانند راه حل پایداری را برای آنها در کشور ثالث مهیا سازند.

کمک های حقوقی :

ده کمیته حل اختلاف در سراسر کشور در استان های تهران، قم، اصفهان، یزد، کرمان، فارس، مرکزی، خرسان رضوی، گلستان و هرمزگان بر قرار می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید با دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یا با دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی محلی تماس بگیرید و نیز به بولتن بازگشت مراجعه کنید.