مناقصه

  • تامین نیروي انسانی تامین نیروي انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۹ (تعداد بازید : 152)
    1. تامین نیروي انسانی (نگهبان و خدمات) در دفاتر کمیساریا در سطح کشور 2. پکیج نظافت (فقط دفتر کمیساریا در تهران) تاریخ و زمان پایان: 03 بهمن 1397 – ساعت 16
    جزئیات